Bảng giá Implant Dio – Hàn Quốc

19-05-2015|Bảng giá nha khoa|0 Comments

Bạn bị mất răng? Bạn nghe nói đến phương pháp làm răng implant sẽ giúp bạn có được hàm răng đẹp tự nhiên? Bạn muốn tìm hiểu thông tin về giá cả implant DiO Hàn Quốc

BẢNG GIÁ IMPLANT (DIO – HÀN QUỐC)

HÃNG IMPLANT GIÁ
Cấy ghép Implant Hàn Quốc 15.400.000 đ(700$)
Cấy ghép Implant Mỹ 22.000.000 đ(1000$)
RĂNG SỨ TRÊN IMPLANT
Răng sứ Paladium Răng 5.500.000
Răng sứ Zirconia Răng 5.500.000
Răng sứ Cercon HT Răng 6.000.000
Răng sứ Ni – Crom(Mỹ) Răng 1.500.000
Răng sứ Titan Răng 2.500.000
Răng sứ không kim loại Venus Răng 4.000.000
Răng sứ Cercon Răng 5.000.000
Răng sứ Thế hệ mới Nacera Răng 8.000.000
Verner sứ (Ultraner) Răng 6.000.000
Răng sứ CAD/CAM (riêng đối với MIS Implant) Răng 5.500.000
GHÉP NƯỚU, GHÉP XƯƠNG, NÂNG XOANG Đơn Vị Giá
Ghép nướu Răng 2.000.000 đ
Ghép Alloderm/Megaderm Miếng 5.000.000 đ
Ghép xương bột nhân tạo và màn xương Răng 4.000.000 đ
Ghép xương khối nhân tạo và màng xương – 1 răng Răng 6.000.000 đ
Ghép xương khối nhân tạo và màng xương – 3 răng 3 Răng 15.000.000 đ
Ghép xương khối tự thân – 1 răng Răng 8.000.000 đ
Ghép xương khối tự thân – 3 răng Răng 20.000.000 đ
Nâng xoang kín Răng 6.000.000 đ
Nâng xoang hở ( 1R) Răng 12.000.000 đ
Abutment sứ ( cộng thêm ) Răng 2.000.000 đ
Phụ thu phục hình trên Implant nơi khác Răng 1.000.000 đ
Tháo implant Răng 2.000.000 đ
Liệu pháp PRP – 1 răng Răng 2.000.000 đ
Liệu pháp PRP – 3 răng 3 Răng 4.000.000 đ
Implant-Tiền mê 1 răng Răng 6.000.000 đ
Implant-Tiền mê 3 răng 3 Răng 10.000.000 đ

Để lại bình luận của bạn