Hình ảnh chỉnh nha niềng răng

Dưới đây là một số hình ảnh trước và sau khi chỉnh nha niềng răng thẩm mỹ các bạn có thể tham khảo

►Phẫu thuật hàm hô giá bao nhiêu?

►Phau thuat ham […]

22-11-2016|Hình trước và sau|0 Comments

Hình ảnh nha khoa Úc Châu

Hình ảnh nha khoa

20-05-2015|Hình trước và sau|0 Comments

Hình ảnh răng thẩm mỹ

09-01-2014|Hình trước và sau|0 Comments

Hình ảnh cắm ghép Implant

09-01-2014|Hình trước và sau|0 Comments