Nha Khoa Úc Châu

Địa Chỉ : 03 Nguyễn Du, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (+84 4) 3944 5216 – Email: dentist@kimhospital.com
Websites: www.nhakhoaucchau.com